if (!is_numeric($_GET['id'])) exit();
1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 2 2x 1144953 4 2x
Asystent trenera
System wspomagający

HTML/CSS

JS

PHP

STRONA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA W INTERNECIE.