if (!is_numeric($_GET['id'])) exit();
1144953 3 2x 1144953 1 2x 1144953 2 2x 1144953 4 2x
Szkoła Piłkarska
Szkoła Piłkarska Górnik Libiąż

Przedsięwzięcie stworzenia na terenie gminy Libiąż szkoły piłkarskiej wymagało odpowiedniego opakowania. Dla potrzeb organizacji stworzyliśmy przejrzystą witrynę w klubowych barwach, której naturalnym celem po za informowaniem o działalności szkoły, miało być propagowanie możliwie profesjonalnego wizerunku organizacji. Funkcjonalność witryny zawiera systemy: aktualnościowy, zarządzania działami strony, edycji sponsorskich linków oraz galerię z możliwością budowy podgalerii.

HTML/CSS

PHP

WITRYNA

CMS

GALERIA

LOGO

STRONA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA W INTERNECIE.